meer van deze habit

Geplaatst op: 19 november 2014

Uitgangspunt

Alle menselijke wezens hebben het vermogen om nieuwe, slimme of ingenieuze producten, oplossingen en technieken te genereren – mits deze capaciteit is ontwikkeld. De wereld is zoals die nu is vanwege creatieve mensen die oplossingen zoeken voor problemen en constant streven naar verbetering. Bij creativiteit denken mensen al gauw aan disciplines als: dansen, zingen, toneelspelen, schilderen, beeldhouwen, schrijven enz. Natuurlijk zijn deze mensen creatief, maar creativiteit uit zich ook op een ander manier.

 

Als het gaat om probleemoplossend denken dan proberen creatieve mensen andere oplossingen te bedenken voor problemen, dan die voor de hand liggen. Ze onderzoeken alternatieve mogelijkheden vanuit verschillende invalshoeken en hebben de neiging om zichzelf in verschillende rollen te projecteren en zich te verplaatsen in het onderwerp dat centraal staat. Ze benaderen een probleem juist van achteruit of beginnen met een visie. Creatieve mensen nemen risico’s en verleggen hun grenzen. Ze zijn bovenal intrinsiek gemotiveerd en hechten meer waarde aan de esthetiek dan aan een materiële beloning. Creatieve mensen staan open voor kritiek. Ze laten hun creaties beoordelen door anderen en zoeken met toenemende inspanning naar feedback om hun technieken te verfijnen. Ze voelen zich ongemakkelijk bij een status-quo, een situatie waar geen verandering meer in is te brengen. Ze streven continue naar nieuwigheid, spaarzaamheid, eenvoud, vakmanschap, perfectie, harmonie, vaardigheid, schoonheid en balans.

 

Sommige mensen geloven dat creatieve mensen zo geboren zijn en dat onze genen en chromosomen bepalend zijn voor onze creativiteit. Zij doen uitspraken als:

  • “ik kan niet tekenen”
  • “ik was nooit goed in kunst”
  • “ik kan helemaal niet zingen”
  • “ik ben niet creatief”

 

Leerlinggedrag

We weten dat leerlingen creëren, verbeelden en innoveren als we ze zien dat ze bewust en vrijwillig gebruik maken van strategieën voor het stimuleren, genereren, en het vrijgeven van inventieve ideeën voor een nieuwe taak. Ze breiden de mogelijkheden van hun creatieve inzicht uit door het brein voor te bereiden met veel kennis over het onderwerp dat centraal staat. Met die informatie genereren ze vervolgens opties en mogelijkheden. Wanneer leerlingen, die deze habit ontwikkeld hebben, worden geconfronteerd met een probleem waarvan de oplossing niet meteen duidelijk is, zien we dat zij doelbewust hun zoektocht verruimen met technieken als: brainstormen, mind-mappen en gebruik maken van een hypothese of casus. Ze zoeken naar theorieën, verklaringen en kaders die mogelijkheden met zich meebrengen en leiden naar diepere betekenissen. Zij streven veelbelovende theorieën na en ze jagen voortdurend op aanknopingspunten en kiemen/zaadjes van levensvatbare ideeën. Ze onderzoeken opties, denken aan verschillende mogelijkheden, genereren ideeën en verkennen de gevolgen daarvan.

 

Bron: Habits of Mind Nederland