Denken en communiceren met precisie en helderheid

Wees duidelijk!

Precies en helder praten en schrijven is een intelligente gedraging; een habit of mind. Taal en denken zijn onafscheidelijk, vaag taalgebruik komt voort uit vaag denken. Kies in plaats van generalisaties(altijd, iedereen, nooit etc.), vervormen van woorden en zaken overdrijven, voor verklaringen, vergelijkingen en bewijs. Als je iets niet simpel kan vertellen, begrijp je het zelf nog onvoldoende!