Flexibel denken

Stap in andermans schoenen!

Goede flexibele denkers kunnen: gemakkelijk switchen tussen verschillende standpunten, alternatieven bedenken en verschillende opties overwegen. Ze kunnen zich verplaatsen in een ander. Flexibele denkers zijn bereid van gedachten te veranderen als nieuwe informatie beschikbaar is.