Toepassen van geleerde kennis in nieuwe situaties

Gebruik wat je leert!

Mensen die goed zijn in deze habit gebruiken geleerde kennis buiten de situatie waarin het werd geleerd. Ze zijn alert op signalen uit de omgeving of in de probleemsituatie. Ze maken verbindingen.