Habits of Mind Nederland over de grens

Habit(s): Nieuws
Geplaatst op: 7 mei 2019

Dat onze zuiderburen ons weten te vinden, was al eerder bekend toen we Habits of Mind Nederland in kaart brachten. Maar onlangs zij wij ook benaderd door Sara de Piere van de educatieve organisatie Djapo uit België. Op hun website is te lezen:

Djapo is een educatieve organisatie die kinderen keuzes wil leren maken voor een duurzamere wereld encombineert denkvaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken met duurzaamheidsthema’s zoals water, klimaat, handel en afval. Kinderen werken zo mee aan hun recht op een fijn leven op een gezonde planeet.

En, zoals Sara zelf aangaf in onze correspondentie, is het geen wonder dat ze bij HoM terecht zijn gekomen:

“Door ons continu leerproces en onze nooit aflatende verkenning hoe we onze werking kunnen verdiepen en verbeteren, leerden we, hoe kan het ook anders, de Habits of Mind kennen.”

Voor een ontmoeting wilden we uiteraard beiden graag tijd vrijmaken. In de uitermate relaxte ambiance van de Brandweerkantine in Maastricht ontmoetten we elkaar. Daar waar Sara met collega Ellie Lefèvre uit Vlaanderen afgereisd was, kon Tom deze ontmoeting mooi met een weekendje Zuid-Limburg combineren. En het was de moeite waard. Al snel werd hem duidelijk dat zijn gesprekspartners al een behoorlijk stuk van het denklandschap hebben verkend en dat de passie voor denkonderwijs, ook bij hun groot is. Dat kan ook bijna niet anders wanneer je als missie hebt de leerlingen van nu voor te bereiden op de (duurzaamheids-)vraagstukken waar nu nog geen oplossing voor is. Voor hun geldt daarom ook het motto: beter leren is een consequentie van beter denken.

 

Djapo verkent naast Habits of Mind ook het werk van David Hyerle, aanhanger van Art Costa van het eerste uur en bedenker van the thinking maps. Hyerly is sterk op het gebied van grafische organizers om het denken zichtbaar te maken. We zullen deze verkenning nauwlettend volgen.

 

Deze ontmoeting en uitwisseling gaat ongetwijfeld tot samenwerking in de toekomst leiden. Wij verheugen ons hierop.