Wat zijn habits

Wat

Wereldwijd is onderwijs in hoofdzaak het instituut om kinderen te laten ontwikkelen, te laten leren. Maar hoe leren we eigenlijk? En ligt de focus van het leren wel op de juiste dingen? Deze simpele vragen blijken hele moeilijke te zijn.

Het uitgangspunt van Habits of Mind Nederland: leren is een consequentie van denken. Kinderen beter leren denken (denken doen ze uiteraard al!) is daarom een logische stap. Met de Habits of Mind creëer je een denkcultuur binnen je organisatie/school.

Habits of Mind is een gedachtengoed die zowel praktische handvatten als een theoretische achtergrond omvat. Zo bieden de 16 verschillende habits of Mind een kader waarin je met je denken problemen kunt oplossen. Het raamwerk voor al het denken in verschillende leersituaties.

Lees meer

Waarom

Inzicht in ons brein levert ons nieuwe overtuigingen op dat intelligentie getraind kan worden en dus veranderlijk is.
Vaardigheid in denken hoeven we daarom zeker niet als fixed te aanvaarden, iedereen kan hier in groeien. Wij willen leerlingen leren hoe te denken en niet wat te denken.Deze op het oog kleine verandering in zienswijze, heeft echter grote gevolgen voor het handelen op de werkvloer. In de huidige onderwijscultuur zenden we al snel tegenstrijdige berichten richting onze leerlingen. Veel leerkrachten zullen bijvoorbeeld het inzicht hebben dat fouten maken een essentieel onderdeel van het leerproces is en dit ook proberen over te brengen op hun leerlingen. Deze boodschap wordt geen kracht bijgezet wanneer leerlingen die snel klaar zijn en weinig foutjes maken hiervoor worden beloond (iets leuks doen, meer vrije tijd, computeren) en de maker van de fouten wordt “bestraft” (extra uitleg, meer oefenwerk, etc). We moeten dus zelf gewend raken aan deze zienswijze, hier bewust van worden en denkroutines en denktechnieken kunnen gebruiken in de praktijk.

Lees meer

Hoe

Het gaat niet vanzelf om van Habits of Mind jouw denkcultuur te maken of om een Habits of Mind denkcultuur te bouwen(?). Als leerkracht, als team, ga je zelf voorop om als het ware het denklandschap te verkennen! Door uiteenlopende redenen blijven er in de krochten van dit landschap, heel wat denkmanieren liggen, waar nauwelijks beroep op wordt gedaan. Een gemiste kans om deze denkmanieren te oefenen én te waarderen.

Eenmaal de boel verkend, kun je de HoM bij je leerlingen op de kaart zetten, je maakt ze de ene keer ster van de show, de andere keer hebben ze een bijrol of figureren ze. De HoM zullen aangeboden moeten worden, vergelijkbaar met het leren van een tweede taal. Ze zijn dus altijd aanwezig, ook in de wereld buiten school (ouders, sportclub enz.). Beter denken levert ook daar zijn meerwaarde. Onthoud: leren is een consequentie van denken. Op het moment dat er niet nagedacht hoeft te worden, zal er wel niet veel geleerd worden. De HoM denkcultuur nastreven zal daarom consequenties hebben voor de manier van lessen voorbereiden en geven. Niet slechts het lesdoel staat centraal, maar ook het denken dat je nodig hebt om dit lesdoel te bereiken. Lesmethodes zullen als bruikbaar middel worden gezien, niet als doel.

Hand in hand zullen de HoM een vaste plek in de cultuur van de school krijgen, er volgen impulsen, ze zijn zichtbaar en hoorbaar en er wordt gereflecteerd en geëvalueerd met de rijke denktaal die HoM kan zijn.

Lees meer

Implementatie

Lesgeven in Habits of Mind is niet genoeg!

Door de loop der jaren zijn er veel goede ideeën uitgewerkt om ons te helpen denken en leren. Het werk van Edward de Bono, of de Visible Thinking routines van Harvard University, het is allemaal heel krachtig, praktisch en bruikbaar, maar het is niet ‘echt’. Dit zijn allemaal hulpmiddelen, speciaal ontwikkeld voor ons denken. Na het ontstaan van de Habits of Mind, die overigens niet bedacht zijn, maar slechts gedefinieerd uit gedrag van succesvolle personen, nam de populariteit van het gedachtengoed in de jaren ’90 en ’00 flink toe. Veel scholen gingen mee in de hype en adopteerden de HoM meteen. Maar helaas leidde de combinatie van onervarenheid van het Amerikaanse instituut en de oppervlakkige benaderingen van implementatie bij scholen ertoe dat de HoM “het initiatief van vorig jaar” werden. Het belandde bij veel scholen op een plank in de archiefkast.

Inmiddels is het 2020 en gelukkig weten we nu na vele jaren ervaring, hoe we de Habits of Mind van blijvende waarde binnen een school kunnen maken en hoe ze echt het verschil kunnen maken in de leeropbrengsten bij leerlingen. Hoewel je in de beginfase zeker aandacht moet besteden aan uitleg van HoM alsof het een onderwerp is dat je moet kennen en begrijpen, is dat niet voldoende om een langdurige impact te hebben op het denk- en oplossingsvermogen en dus de leeropbrengsten van de leerlingen.

Benieuwd naar welke stappen er nodig zijn voor implementatie van HoM?

Lees meer