Meer van deze habit

Habit(s): Doorzetten
Geplaatst op: 9 december 2014

Uitgangspunt

Leerlingen die persistent zijn gaan systematisch te werk bij het analyseren van een probleem. Ze weten hoe ze moeten beginnen, welke stappen te ondernemen en welke bronnen ze moeten raadplegen. Ze weten ook wanneer een bepaalde theorie of idee verworpen moet worden om iets nieuws te proberen. Ze geven niet snel op en blijven taakgericht tot de taak is afgerond.

Leerlingen die groeien in deze habit maken steeds meer gebruik van alternatieve strategieën om een probleem op te lossen en raadplegen diverse bronnen. Ook keren ze wel eens terug naar het startpunt om de opdracht te verduidelijken. Ze bouwen voort op eerder opgedane ervaringen en passen die kennis toe om het huidige probleem op te lossen.

 

Leerlinggedrag

Wat doe je als je vastloopt?

  • Probeer het op een andere manier (brainstorm, raadpleeg bronnen)
  • Praat er met anderen over (Leraar, leerlingen, ouders)
  • Verdeel de opdracht in kleinere stappen (keer terug naar startpunt, geniet van kleine successen)
  • Bouw voort op eerder opgedane kennis en ervaringen (vraag jezelf wat je er al over weet)
  • Laat het even voor wat het is (neem pauze, eet iets, wandel een stukje, doe even iets heel anders als dat mogelijk is)

Bron: Habits of Mind Nederland