meer van deze habit

Geplaatst op: 10 december 2015

Uitgangspunt

Effectieve probleemoplossers zijn bewust: ze denken vóórdat ze handelen. Ze stellen bewust een visie op van een product, een actieplan, een doel, of een bestemming voordat ze beginnen. Ze streven ernaar dingen te verduidelijken en de richting te begrijpen. Ze ontwikkelingen strategieën voor het benaderen van een probleem en ze weerhouden zich van direct oordelen voordat ze het volledig begrijpen. Reflecterende individuen overwegen alternatieven en de gevolgen van de verschillende mogelijke richtingen voordat ze actie ondernemen. Ze verlagen hun behoefte aan trail-and-error door het verzamelen van informatie, de tijd te nemen om na te denken over een antwoord voordat ze die geven, en door het luisteren naar alternatieve standpunten.

 

Vaak flappen leerlingen het eerste antwoord dat in hen opkomt eruit. Soms schreeuwen ze een antwoord, gaan ze aan het werk zonder plan of strategie, of vellen ze gelijk een oordeel (bekritiseren of prijzen) terwijl ze iets nog niet volledig begrijpen. Ze zien een eerste suggestie als een gegeven of werken met een eerste gedachte die in hen opkomt in plaats van dat ze alternatieven overwegen of de gevolgen van verschillende opties overzien. Onderzoek toont echter dat minder impulsieve en zelf-gedisciplineerde leerlingen succesvoller zijn.

 

Leerlinggedrag

Als leerlingen minder impulsief worden, zien we ze hun doelen verduidelijken, plannen, een strategie bedenken voor hun probleem, alternatieven verkennen en debatteren over de gevolgen van hun acties, nog vóórdat ze beginnen. Ze overwegen zorgvuldig hun opties voordat ze iets uitsluiten en ze besteden aandacht aan de resultaten van hun trail-and-error inspanningen om lukrake reacties te voorkomen.

Leerlingen die deze habit hebben ontwikkeld zijn heel betrokken bij het oplossen van problemen, ze besteden veel aandacht aan wat er gebeurt tijdens de les. Zij merken op wat werkt als ze een probleem oplossen en zij buigen hun strategieën door het ontwikkelen van een plan. Ze leren hoe ze wachttijd kunnen gebruiken in hun voordeel. Daarnaast ontwikkelen ze strategieën voor het deelnemen aan activiteiten, zoals het noteren van aantekeningen in een discussie, zodat ze de punten die ze willen maken kunnen herinneren als het hun beurt is om te spreken.

 

Indicatoren van een checklist zouden er zo uit kunnen zien:

  • Gebruikt wachttijd als een kans om over een probleem na te denken
  • Bestudeert de resultaten van de trial-and-error inspanningen om een handelwijze te bepalen
  • Besteedt aandacht aan wat werkt
  • Maakt gebruik van strategieën voor zelfmanagement, zoals aantekeningen.

Bron: Habits of Mind Nederland