Executieve functies en Habits of Mind gaan hand in hand

Habit(s): Nieuws
Geplaatst op: 9 september 2022

De term Habits of Mind is lastig te vertalen. In het Engels bestaat het synoniem dispositions, maar daar kom je in het Nederlands ook niet verder mee. Het woord ‘denkgewoonten’ komt in de buurt, maar dit woord is helaas niet terug te vinden in de woordenboeken. Wij kiezen er daarom voor om de term goed uit te leggen.

 

Wat zijn Habits of Mind niet?

De Habits of Mind zijn geen soft skills of niet-cognitieve vaardigheden. Simpelweg omdat het strikt genomen geen vaardigheden zijn. De Habits of Mind zijn veel te ingewikkeld om als vaardigheid door het leven te gaan, zo zien we ook in deze opsomming: een compositie van veel persoonlijke-, leer-, denkvaardigheden, attitudes, signalen, routines, strategieën en ervaringen. Als we naar de uitleg van OECD kijken, komen Habits of Mind meer in de buurt van competenties:

“De term vaardigheden en competenties zijn niet tegen elkaar in te wisselen. Vaardigheden gebruiken we om aan te geven dat het gaat om complexe motorische en/of cognitieve handeling, behendig en nauwkeurig uitgevoerd. Terwijl de term competentie duidt op een complexe samenhang/systeem tussen cognitieve vaardigheden, gedrag en andere niet-cognitieve vaardigheden.”

Met het nuance verschil dat een competentie het omschreven succesvolle intelligente gedrag is en de Habits of Mind de verinnerlijking (een intelligente gewoonte) daarvan zijn.

 

Executieve functies

Bij de Habits of Mind speelt mindset een rol, maar ook executieve functies en een goede taakaanpak. De executieve functies zien we vooral terug in de clusters ‘IK’ en ‘INZICHT’ van een aantal habits die leerlingen laat nadenken over hun eigen leren en gedrag. Daarbij vult het concept van Habits of Mind dit aan met een denk- en leertaal, maar ook strategieën en tools om dit verder te ontwikkelen.

Habits of Mind gaat dus over intelligent gedrag en is niet enkel vaardigheden of functies, maar inclusief vaardigheden en functies!