Het zijn executieve functies die de klok slaan

Habit(s): Nieuws
Geplaatst op: 20 juni 2023

Habits of Mind Nederland bezocht het symposium “Het tienerbrein in de praktijk” geïnitieerd door hoogleraar in de neuropsychologie Jelle Jolles. Op het symposium spraken verschillende collega’s van Jolles over hun onderzoek ten opzichte van het brein, leren en ontwikkeling.

 

De acht verschillende sprekers wisten in hun betogen voor de Habits of Mind (Doorzetten, Verzamel gegevens met al je zintuigen, Denken over denken, Flexibel denken, Samen denken, Reageren met verwondering en ontzag, Verantwoorde risico’s nemen, Openstaan voor continu leren en Managen van impulsiviteit), expliciet een onderbouwing te geven vanuit wetenschappelijk onderzoek! Dit is ook precies wat de laatste jaren vanuit de neurowetenschap tot ons is gekomen. De Habits of Mind zijn 30 jaar geleden gedestilleerd uit het succesvolle en intelligente gedrag van de toppresteerders van het veld. Pas in later werk (Dispositions, Costa & Kallick 2014), wordt er ook neurowetenschappelijk bewijs voor het merendeel van de HoM gepresenteerd. Opvallende rode draad op het symposium van Jolles was het belang van goed ontwikkelde executieve functies. Volgens SLO:

 

Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. Zoals reactie (of respons)-inhibitie, planning/prioritering metacognitie.

 

Dat de executieve functies zich op een of andere manier verhouden met onze Habits of Mind staat buiten kijf. Hoe deze zich precies verhouden tot elkaar is een goede vraag. Graag gaan we hier in komende nieuwsbrieven dieper op in. Zodat, om in de woorden van Jolles te spreken, het stuwmeer aan kennis dat er door onderzoek is, ook door kan stromen.