“Past Habits of Mind bij onze aanpak, ons schoolsysteem?”

Habit(s): Nieuws
Geplaatst op: 18 september 2018

Deze vraag wordt ons geregeld gesteld. Het antwoord is eigenlijk altijd: ja. Sterker nog, de Habits of Mind zijn al aanwezig in alle klassen! In onze traingingen treffen we nooit leerkrachten die ons bedanken dat we ze op het idee hebben gebracht om leerlingen 
aan te moedigen om door te zetten of te streven naar nauwkeurigheid en precisie. Al moet er nog wel een kleine kanttekening geplaats worden. “Stop doing it for them” is het credo van Art Costa (grondlegger HoM). Een sterk autoritair bewind is hiervoor niet de meest geschikte voedingsbodem. Met Daltonscholen en scholen werkende met IPC en de bijbehorende “personal goals” hebben we de laatste jaren ervaring opgedaan.
 
 
HoM en Dalton
Daltonscholen werken vanuit de pijlers: zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en borging. Grote belangrijke kernwaarden maar niet direct waarneembaar intelligent gedrag.  Daltonscholen zie je dan ook ik-doelen en checklists opstellen, om groei op de verschillende kernwaarden te volgen. De Habits of Mind zijn eenvoudig onder te verdelen in de pijlers van dalton. De kernwaarden zijn een heel mooie kapstok. De taal en inhoud van de HoM geven inzicht in waarneembaar intelligent gedrag.  
 
HoM en IPC
“Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.”(Bron: ipc-Nederland)
Het IPC curriculum kent ook zo haar eigen set niet-cognitieve vaardigheden genaamd: personal goals. 
  • onderzoek
  • aanpassingsvermogen
  • veerkracht
  • communicatie
  • moraliteit
  • samenwerking
  • respect
  • zorgzaamheid
Ook hierin herkennen wij weer een perfecte kapstok om de veel concretere Habits of Mind aan op te hangen. Onze aanpak om deze HoM herkenbaar te maken in taal en waarneembaar gedrag past daarom naadloos in het werken met IPC en personal goals. 
 
Ster van de show
Zie jij toepassingsmogelijkheden voor HoM in jouw onderwijs? Ongetwijfeld! We leren je graag hoe. Want wil je Habits of Mind gebruiken als de noodzakelijke bijrollen in goed effectief onderwijs, zal je ze eerst de ster van de show moeten maken.