Scaffolding; een steiger bouwen voor stevige Habits of Mind

Habit(s): Nieuws
Geplaatst op: 17 september 2018

Het gebeurt zelden dat de groep waaraan we uitleggen wat de Habits of Mind zijn, twijfelt aan het nut van deze intelligente gedragingen. Sterker nog, ze moedigen in de dagelijkse praktijk al heel wat HoM aan. Hier ligt de crux van ons gedachtengoed. In een training bij de Meester Aafjesschool in Meteren werd ons duidelijk dat het om niet meer (of minder) gaat dan het bouwen van een steiger; scaffolding. Het doel mag vaak wel duidelijk zijn, de weg daar naartoe allerminst…

Scaffolding is het opzetten van een structuur die de leerling helpt richting onafhankelijkheid. Deze onafhankelijkheid betekent geenszins perfectie maar eerder commitment en/of eigenaarschap. Een steiger voor Habits of Mind moet voor de leerlingen helder maken wat de HoM is, hoe goed gebruik eruit ziet, hoe het klinkt, hoe het voelt, maar ook wat de HoM niet is. Het is aan te raden om samen met de klas op zoek te gaan naar de criteria voor goed gebruik. Wat zijn bij ons in de klas de mijlpalen voor goed gebruik van bijv. Managen van impulsiviteit? Als je de criteria en mijlpalen samen hebt vastgesteld, is de volgende stap dat je te rade moeten gaan hoe je deze stappen kunt zetten. Wederom is het devies: stop doing it for them! Vaak hebben leerlingen al best wat werkende (en niet werkende!) strategieën. Neemt niet weg dat jij als leerkracht ook inbreng hebt met bijvoorbeeld tools en strategieën waarvan jij weet dat deze de leerlingen zal helpen.

 

Het is aan te raden om een dergelijke steiger zichtbaar te maken in de klas. Zo laat je zien dat het belangrijk is. Je kunt er makkelijk op terugvallen en houd de focus erop. Is de scaffold niet meer nodig? Dan haal je hem uiteraard weg! Zo blijven er geen postertjes hangen die als behang functioneren en komt er ruimte vrij voor een nieuwe steiger.