De aap op de rots

Habit(s): Nieuws
Geplaatst op: 1 januari 1970

De aap op de rots, zo wordt de Zweedse schaatser Nils van der Poel getypeerd. Hoewel wellicht ook anders bedoeld, borduur ik graag  voort op deze metafoor en deze interessante aap.

Wanneer we van de rots uitzoomen blijkt een rots wat oneerbiedig. Van der Poel is de expert in zijn discipline, begeeft zich op de toppen in zijn veld. De piek waar van der Poel op staat is een heel specifieke: de lange afstanden van het langebaanschaatsen. Zet je hem op de 500 meter sprint neer of in het shorttrack dan zal hij ver van de toppers in deze specifieke schaats takken verwijderd blijven. Hoewel voor de hand liggend, beperkt de berg die van der Poel heeft beklommen zich niet perse tot  schaatsen alleen. Bekend is dat schaatsers ook behoorlijk kunnen fietsen. Er zullen best nog andere verwante takken van sport bestaan waar de specifieke schaatstraining winst oplevert.  

In een vorig blog heb ik ingezoomd op de type uitdagingen die Van der Poel aangegaan moet zijn om te groeien, te verbeteren, te klimmen tot op de rots. Nu zoom ik graag in op de “klimvaardigheid” die hem in staat stelde tot dergelijke groei.

Mindset

Wanneer het over groei gaat, wordt er snel aan growth mindset gedacht. Growth mindset is het geloof dat je kunt groeien, niet de groei zelf…Nils van der Poel zal baat hebben bij zijn growth mindset. In alles blijkt dat hij gelooft in groei. Zijn prestaties heeft hij echter niet bereikt dankzij een growth mindset. Prestaties bereik je door de juiste dingen te doen, niet door de juiste dingen geloven. Het is sowieso de vraag hoe mindset tot stand komt of verandert. Volgens mij is het een wisselwerking(zie figuur) tussen geloof, acties en ervaringen. Waarbij het veranderen van je geloof niet perse een logisch startpunt lijkt. 

beliefs and mindset movers (James Anderson)

beliefs and mindset movers (James Anderson)

Heeft het geloof dat hij tot deze prestaties in staat zou zijn, geleid tot doelgerichte acties met daaropvolgend de daadwerkelijke groei? Of heeft hij eerst ervaren dat groei mogelijk is(door de juiste inspanning) en heeft DAT zijn groei mindset bevorderd?

Inhoud van de backpack

Zonder twijfel heeft een growth mindset een rol in succes. Een rol, niet de hoofdrol. Een andere bijrol is weggelegd voor de backpack. Beter gezegd: de inhoud hiervan. Om op de metafoor voort te borduren en wetende dat Van der Poels reis tot de rots tenminste 4 jaar geleden zijn richting kreeg, moet Van der Poel wel met een flinke rugzak gereisd hebben. Wat zit er in die rugzak? De rugzak van klimmers die leeruitdagingen aangaan, leerkuilen trotseren, zijn gevuld met Habits of Mind. 

Habits of Mind zijn intelligente gedragingen die kenmerkend succesvolle mensen behendig en doordacht aanwenden wanneer ze voor een probleem komen te staan waar de oplossing niet direct voor het oprapen ligt. Een uitdaging buiten hun comfortzone. Habits of Mind zijn niet de actie/handeling/training zelf maar de houding die tot goede actie leidt. Als voorbeeld: de HoM doorzetten kan zowel van pas komen bij een cognitieve als fysieke taak. De HoM is hetzelfde, de actie die eruit voortvloeit niet. HoM kunnen daarom niet als actie of vaardigheid worden beschreven. Elke HoM omvat een heel scala aan vaardigheden, tools, cues en strategieën. HoM ontwikkel je daarom door het repertoire aan tools, strategieën en cues uit te breiden. 

experts

Op de pieken van elk veld zien we de experts. Zij zijn de koning der expertise. Deze “apen” hebben minstens 3 dingen gemeen:

  1. Zij zijn allen geklommen (niemand op de toppen van expertise is gedropt met een helikopter o.i.d.)
  2. Ze zijn geen van allen met een dagrugzakje op de pieken beland. De top van expertise is niet te bereiken zonder buitengewoon goed ontwikkelde Habits of Mind.
  3. We hebben te maken met levenslang lerenden. 

Terug naar onze “aap” Nils. Hij heeft zich lang geleden een ambitieus doel gesteld: de beste zijn op de 5 en 10km langebaanschaatsen op de Olympische spelen in Peking. Door de uitdaging op te delen in kleinere leer-uitdagingen die hem continue groei opleverde, de inhoud van zijn backpack steeds verder te vullen en verrijken met steeds beter ontwikkelde HoM, kwam zijn doel binnen bereik. Bedenk maar eens welke Habits of Mind onmisbaar zijn geweest in zijn uitdaging en welke ongewenst of zelfs schadelijk.

En nu, als aap op de rots, kondigt hij zijn afscheid aan. Terwijl hij volgens kenners nog jaren onaantastbaar op zijn rots kan zitten. Weet je wat ik denk? Ik denk dat de sterk ontwikkelde  Habits of Mind branden in zijn backpack. Ik denk dat hij al droomt van een toekomstige uitdaging. Ik denk dat hij hunkert naar nieuwe leer-uitdagingen. Ik denk dat hij verslaafd is geraakt aan de grip op zijn eigen groei. Ik denk dat Van der Poel een levenslange lerende is. Ik denk dat we nog wel van hem gaan horen, als hij op een andere rots geklommen is. Hopelijk een minder onbeduidende rots dan die van rondjes schaatsen…  

Verder leren? Neem contact op: info@habitsofmind.nl

Tom Witjes